Dit is de privacyverklaring van KBFA Fiscaal Advies & Administratie, Centraalspoor 8, 3994 VC Houten. 

KvK: 53003675 

https://www.kbfa.nl

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door KBFA Fiscaal Advies & Administratie.

KBFA Fiscaal Advies & Administratie verwerkt bij het invullen van kennismakings- of offerteverzoeken uw naam, organisatie, adres, emailadres en telefoonnummer.

Bij het bezoek aan de website verwerkt KBFA Fiscaal Advies & Administratie gegevens die bijgehouden worden in Google Analytics. Dit is puur om te onderzoeken hoe de website wordt bezocht en welke pagina’s moeten worden aangepast.

Algemeen

Voor KBFA Fiscaal Advies & Administratie is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. KBFA Fiscaal Advies & Administratie respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld en in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

Wij verwerken de gegevens zo veel mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- en regelgeving, een rechtelijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en KBFA Fiscaal Advies & Administratie.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van KBFA Fiscaal Advies & Administratie. U dient zich ervan bewust te zijn dat KBFA Fiscaal Advies & Administratie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites die via een link op deze website bereikbaar zijn.

Wij raden u aan bij het via onze website(s) benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website(s) te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL in uw browser is gewijzigd.

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door KBFA Fiscaal Advies & Administratie verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en), het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand;
 • het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • om u te informeren over nieuwe berichten en diensten van KBFA Fiscaal Advies & Administratie;
 • om met u in contact te kunnen treden, te reageren op door u gestelde vragen, door middel gebruik van het contact- of inschrijvingsformulieren op de website(s), of het versturen van een email;
 • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van KBFA Fiscaal Advies & Administratie. 
 • Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website(s). Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website(s);
 • voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen.

Gebruik van cookies

KBFA Fiscaal Advies & Administratie maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website(s) wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Google Analytics

KBFA Fiscaal Advies & Administratie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website(s) gebruiken en hoe effectief de website op Google zichtbaar is. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website(s) worden bezocht en gebruikt, om te rapporteren over de website(s) aan KBFA Fiscaal Advies & Administratie. En om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van campagnes te kunnen verschaffen.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

LinkedIn

Op de website(s) zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of om te delen op sociale netwerken zoals LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Rechtsgrond voor verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming;
 • de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van KBFA Fiscaal Advies & Administratie (belangenafweging).

Bewaartermijn

KBFA Fiscaal Advies & Administratie bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de bovengenoemde doeleinden of gedurende de wettelijke termijnen.

Beveiliging van persoonsgegevens

KBFA Fiscaal Advies & Administratie zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen)nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder de beveiliging van de website met een SSL-certificaat en de installatie van diverse beveiligingsplugin’s die er voor zorgen dat ‘niet bevoegden’ encryptie van data krijgen te zien of versleutelde communicatie. 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u, onder voorwaarden, het recht van bezwaar, het recht op beperking van de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot uitoefening van uw recht(en) sturen naar: info@kbfa.nl. U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat KBFA Fiscaal Advies & Administratie zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven. KBFA Fiscaal Advies & Administratie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U heeft te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking voor uw intrekking niet aan. 

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht wilt indienen omtrent de verwerking van persoonsgegevens door KBFA Fiscaal Advies & Administratie. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aanpassing privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Iedere aanpassing van deze verklaring wordt via de bij ons bekende mailadres doorgegeven. 

Contact

Als er vragen zijn over de privacy policy of over andere zaken stel ze dan op onze contactpagina: https://www.kbfa.nl/contact.