Iedereen moet belasting betalen. U wilt echter zo weinig mogelijk belasting betalen en geen boetes of naheffingen krijgen. Het is daarom van groot belang dat de aangifte zorgvuldig en deskundig ingevuld wordt.

KBFA is op de hoogte van de laatste belastingwijzigingen en zorgt ervoor dat u alle belastingvoordelen benut. Daarnaast heeft KBFA een goede relatie met de belastingdienst waardoor de belastingaangifte snel afgewerkt kan worden.

KBFA Fiscaal advies & Administratie is de ideale partner wanneer het aankomt op kennis en betrouwbaarheid.

Belasting en aangifte

KBFA kan u met alle belastingzaken assisteren. Dagelijks zijn wij bezig met belastingadvies en belastingaangiften.

Aangifte inkomstenbelastingbelastingaangifte

Ieder jaar dient voor 1 mei uw aangifte inkomstenbelasting bij de belastingdienst binnen te zijn. In deze aangifte inkomstenbelasting wilt u natuurlijk optimaal gebruik maken van alle aftrekposten. KBFA is op de hoogte van de laatste regelgeving en zorgt ervoor dat u alle belastingvoordelen benut.

Voorlopige teruggaaf

Heeft u aftrekposten, bijvoorbeeld vanwege hypotheekrente in verband met de eigen woning, dan heeft u recht op belastingteruggaaf. Wilt u niet wachten tot de belastingaangifte is opgesteld en dat u dan pas het geld terug ontvangt, dan kunt u een voorlopige teruggaaf aanvragen. U krijgt meteen maandelijks een belastingteruggaaf. Voor aanvraag van- of hulp met uw voorlopige teruggaaf bent u bij mij aan het goede adres.

Uiteraard kan ik u ook helpen bij het aanvragen of wijzigen van een voorlopige (te betalen) aanslag.

Aangifte erfbelasting

Wanneer u (onverwacht) te maken krijgt met het overlijden van een naaste kan het zijn dat u ongewenst te maken krijgt met het complexe erfbelasting en de daarmee gepaard gaande regelgeving en belasting. Om de erfenis in goede banen te leiden kunt u met mij contact opnemen voor meer informatie omtrent de aangifte erfbelasting.

Middelingsverzoek

Inkomstenbelasting voldoet u in Nederland naar rato van hetgeen u verdient. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het belastingtarief. Wanneer u een sterk wisselend inkomen heeft kan het zijn dat u het ene jaar relatief veel belasting moet betalen en het andere jaar weinig. Wellicht komt u in aanmerking voor middeling waardoor de jaren waarin u veel verdiende kunnen worden gemiddeld met jaren waarin u minder verdiende. Vaak betaalt u daardoor minder belasting.

Aangifte schenkbelasting

Wanneer u een schenking heeft ontvangen dan dient u over de schenking belasting te voldoen. Echter er gelden vrijstellingen en bijzondere bepalingen waardoor u mogelijk minder of geen belasting betaalt. Het is dus van groot belang dat de aangifte schenkbelasting juist wordt opgesteld. Ik kan u uitgebreid informeren en helpen om de schenking, ook voor de fiscus, in goede banen te leiden.